Konkursy

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny"

Beniamin za 5 pkt
Król i jego świta podróżują z zamku do odległego letniego pałacu. Idą ze średnią prędkością 5 km/h. Co godzinę król wysyła posłańca z powrotem do zamku. Każdy posłaniec wraca tam z prędkością 10 km/h. Co ile minut do zamku przybywa posłaniec?
A) Co 30. B) Co 60. C) Co 75. D) Co 90. E) Co 120.

Chyba najpopularniejszy konkurs matematyczny, organizowany od 1991 roku, czyli, jak mówią uczniowie, od prehistorycznych czasów (Konkurs jest starszy od wszystkich moich uczniów).
Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przeprowadzany jest w szkole, uczniowie rozwiązują test wyboru i - tego nie lubią - za błędnie rozwiązane zadania otrzymują punkty ujemne.
Konkurs jest płatny. Od 2012 roku każdy uczestnik otrzymuje upominek - łamigłówkę.
strona konkursu i naszego koordynatora
Konkurs lingwistyki matematycznej dla sp "Wieża Babel"

Zad. 4. (20 pkt) Oto kilka określeń czasu po albańsku. 
wpół do ósmej – shtatë e gjysmë 
za piętnaście szósta – gjashtë pa pesëmbëdhjetë 
szesnasta siedem – gjashtëmbëdhjetë e shtatë
Zapisz po albańsku:
wpół do siódmej – ………………………………………………………………………
siódma szesnaście – ………………………………………………………………………
za siedem piąta – …………………………………………………………………………
Co może oznaczać albańskie zdanie „Dymbëdhjetë plus pesë është e barabartë me shtatëmbëdhjetë.”, jeśli tylko trzy występujące w nim słowa są liczebnikami?


Konkurs dla uczniów kochających logiczne myślenie, nie mających alergii na litery, głoski, sylaby czy części mowy.
Organizowany od roku szkolnego 2006/07 przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz LO nr III we Wrocławiu.
Nasi uczniowie uczestniczą w nim od roku 2010/11.
Szkołę do konkursu zgłasza nauczyciel, eliminacje przeprowadzane są w szkole, nauczyciel sprawdza prace wg otrzymanego klucza, wysyła wyniki i prace uczniów, najlepsi spotykają się w finale we Wrocławiu - rozwiązują zadania, potem uczestniczą w wykładzie, wyniki ogłaszane są w tym samym dniu.
W konkursie biorą udział przede wszystkim dolnośląskie szkoły, ale konkurs jest otwarty dla wszystkich szkół podstawowych.
Strona konkursu, regulamin, zadania z ubiegłych lat


Ogólnopolski Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

Zadanie. Klient wziął z banku kredyt. Po roku wpłacił do banku 2300 zł jako spłatę kre­dytu wraz z należnymi odsetkami. Stopa procentowa kredytu wynosiła 15%. Ile złotych z wpłaconej sumy stanowiły odsetki?
a) 150 zł           b) 450 zł          c) 300 zł        d) 600 zł


Konkurs jest organizowany (trzeba podkreślić doskonale organizowany) przez Gimnazjum nr 2 im. A. Dygasińskiego w Pińczowie od 2000 roku.
Eliminacje przeprowadza w szkole nauczyciel (sam wybiera zadania). Najlepsza trójka może wziąć udział w finale. Na miejscu uczniowie rozwiązują zestaw zadań, potem biorą udział w wycieczce i na koniec uczestniczą w uroczystym rozdaniu nagród, każdy uczestnik otrzymuje nagrodę - najlepszy np. laptopa. 
Organizatorzy zapewniają noclegi, posiłki i sympatyczną atmosferę.
strona konkursu, regulamin, zadania z poprzednich lat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane. Twój komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu. Staram się, aby nie trwało to zbyt długo.