niedziela, 6 lutego 2011

Dzielniki i wielokrotności

Wybieramy pierwszą wersję: Rozkładamy na czynniki pierwsze jedną liczbę
Zrzut1621
Teraz zamieniamy liczbę na iloczyn dwóch liczb i klikamy Check
Zrzut1622
Liczba pierwsza zostanie otoczona kółeczkiem a liczbę złożoną zamieniamy znowu na iloczyn
Zrzut1623
Powtarzamy te czynności do chwili uzyskania iloczynu samych liczb pierwszych
Zrzut1625
Gotowe.
Wersja drugarozkład na czynniki pierwsze dwóch liczb – po kolei, jak poprzednio
Zrzut1628
Teraz zobaczymy wszystkie czynniki pierwsze. Musimy “wrzucić”  je do odpowiednich zbiorów.
Zrzut1629
Osobno czynniki wspólne dla obu liczb (do części wspólnej), osobno dzielniki tylko jednej i tylko drugiej liczby.
Zrzut1630
Teraz obliczamy GCF (greatest common factor) – czyli NWD (największy wspólny dzielnik) mnożąc wszystkie czynniki znajdujące się we wspólnej części.
Potem LCM (least common multiple) – czyli NWW (najmniejszą wspólną wielokrotność) mnożąc wszystkie czynniki znajdujące się w zbiorach.
Zrzut1631
Czy jesteś gotowy na kolejny przykład?
Kolejna gra:
Dane są dwie liczby. Po lewej wpisujemy ich największy wspólny dzielnik, po prawej najmniejszą wspólną wielokrotność. Fajne, szkoda, że to nie polska gra
Zrzut1426
Przypomnę grę na rozpoznawanie liczb pierwszych
Wybieramy kategorię Prime Numbers – wybieramy liczby pierwsze, a tak wyjaśnią nam nasz błąd:
Zrzut1516
Przypominajka: Liczba pierwsza ma dokładnie dwa dzielniki np. 2, 7, 19. Liczba złożona ma więcej niż dwa dzielniki, np. 12, 25, 100. Liczby 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi ani złożonymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane. Twój komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu. Staram się, aby nie trwało to zbyt długo.